Film - Barnets rättigheter i vårdnadstvister

11 januari, 2013

Barnets rättigheter i vårdnadstvister:
Vad är problemet och vad gör vi åt det?

Hur många barn berörs varje år? Vilka familjer handlar det om? Vad säger föräldrarna? Vad säger forskningen? Hur gör socialtjänsten i Ale, Göteborg och Mölndal för att förbättra stödet till barn och föräldrar? Det är några av frågorna som ställs i den här 15 minuter långa filmen. 

http://www.youtube.com/watch?v=jnvtKWQ6r5w

Filmen har tillkommit inom ramen för ett FoU-projekt som är ett samarbete mellan Socialstyrelsen, Allmänna Barnhuset, FoU i Väst/GR, FoU Välfärd Örebro samt sex kommuner i landet. Läs mer: http://www.grkom.se/barnetsrattigheter