Ny artikel - Internationell forskning om växelvis boende

18 januari, 2013

Det finns en ny artikel att läsa! Internationell forskning med argument för och emot presumtion om växelvis boende. För att läsa den behöver du logga in på hemsidan och välja fliken Artiklar samt underrubriken Vårdnad/boende/umgänge.

Har du läst några artiklar som du vill summera och återge för dina kollegor i landet? Kontakta webansvarig på webmatser@sfsr.se