Socialstyrelsen föreslår försök med separationsteam

25 januari, 2013

Socialstyrelsen föreslår att tio kommuner startar försöksprojekt med separationsteam. Till separationsteamen kan föräldrar och barn vända sig för att få stöd, råd och information i samband med en separation.

Tanken med försöksverksamheten är att utveckla en samverkansmodell som tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på familjen. Fokus för verksamheten ska vara barnets bästa.

Teamen bör enligt förslaget bestå av en socionom med erfarenhet av familjer som separerar, och personal med kompetens kring familjeekonomi, familjerättsjuridik, barnpsykologi och familjerådgivning.

Stödet från teamet kan omfatta hela familjen eller en enskild familjemedlem.

Hjälpen, som är frivillig, riktar sig såväl till föräldrar som befinner sig i en tvist om vårdnad, umgänge eller boende, som par som riskerar att hamna i en sådan situation. Syftet med separationsteamens verksamhet är att förebygga och minska konflikter mellan föräldrarna i frågor som rör föräldraansvar och omsorg om barnet.

 Vi vet att vårdnadstvisterna runt om landets i tingsrätter ökar för varje år. Det här tror vi kan bli ett sätt att klara ut tvister och andra konflikter mellan föräldrar redan innan de hamnar i domstol. Det är viktigt att se till både föräldrarnas och barnets behov av stöd så att barnet i så liten utsträckning som möjligt påverkas negativt av en separation, säger Mary Nilsson, enhetschef vid Socialstyrelsen.

Förslaget presenteras i den förstudie om separationsteam som Socialstyrelsen i augusti i fjol fick i uppdrag av regeringen att ta fram.

Kommuner som har deltagit i förstudien är Nacka, Norrköping, Jönköping, Umeå, Lund, Gävle, Kungsbacka, Borlänge, Piteå och Vänersborg. Vilka kommuner som kommer att ingå i en eventuell försökverksamhet är dock inte beslutat.

Förstudien lämnas idag, fredagen den 18 januari, till Socialdepartementet och barnminister Maria Larsson.

Förstudie om försöksverksamhet med separationsteam – redovisning av regeringsuppdrag