Socialstyrelsen föreslår försök med separationsteam

25 januari, 2013

Socialstyrelsen föreslår att tio kommuner startar försöksprojekt med separationsteam. Till separationsteamen kan föräldrar och barn vända sig för att få stöd, råd och information i samband med en separation.

Tanken med försöksverksamheten är att utveckla en samverkansmodell som tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på familjen. Fokus för verksamheten ska vara barnets bästa.

Teamen bör enligt förslaget bestå av en socionom med erfarenhet av familjer som separerar, och personal med kompetens kring familjeekonomi, familjerättsjuridik, barnpsykologi och familjerådgivning.

Stödet från teamet kan omfatta hela familjen eller en enskild familjemedlem.

Hjälpen, som är frivillig, riktar sig såväl till föräldrar som befinner sig i en tvist om vårdnad, umgänge eller boende, som par som riskerar att hamna i en sådan situation. Syftet med separationsteamens verksamhet är att förebygga och minska konflikter mellan föräldrarna i frågor som rör föräldraansvar och omsorg om barnet.

 Vi vet att vårdnadstvisterna runt om landets i tingsrätter ökar för varje år. Det här tror vi kan bli ett sätt att klara ut tvister och andra konflikter mellan föräldrar redan innan de hamnar i domstol. Det är viktigt att se till både föräldrarnas och barnets behov av stöd så att barnet i så liten utsträckning som möjligt påverkas negativt av en separation, säger Mary Nilsson, enhetschef vid Socialstyrelsen.

Förslaget presenteras i den förstudie om separationsteam som Socialstyrelsen i augusti i fjol fick i uppdrag av regeringen att ta fram.

Kommuner som har deltagit i förstudien är Nacka, Norrköping, Jönköping, Umeå, Lund, Gävle, Kungsbacka, Borlänge, Piteå och Vänersborg. Vilka kommuner som kommer att ingå i en eventuell försökverksamhet är dock inte beslutat.

Förstudien lämnas idag, fredagen den 18 januari, till Socialdepartementet och barnminister Maria Larsson.

Förstudie om försöksverksamhet med separationsteam – redovisning av regeringsuppdrag

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Fördjupningsutbildning på Ersta Sköndal Bräcke högskola

26 September, 2019

Nu finns möjlighet att anmäla sig till en fördjupningsutbildning i samarbetssamtal på 15 hp med start i januari. …

Rädda Barnen arrangerar två utbildningsdagar i Stockholm

11 September, 2019

Rädda Barnen arbetar för att sprida kunskap till professionella som möter barn i familjerättsliga konflikter. …

Grundkurs i samarbetssamtal

7 September, 2019

FSR arrangerar ny Grundkurs i samarbetssamtal den 26 - 28 november 2019. Kursledare är Bernt Wahlsten. Kursen går i Eskilstuna. …

Artikel om föräldraalienation – baserad på föreläsningar vid AFCC:s konferens i Toronto

1 September, 2019

AFCC - Association of Family and Conciliation Courts, är en internationell förening för yrkesverksamma inom familjerätt. Såväl socialarbetare, advokater, domare och psykologer är medlemmar i föreningen. FSR:s styrelse har under de senaste åren haft deltagare på AFCC:s årliga konferens, som pågår under fyra dagar i USA eller Kanada. I våras närvarade Malin Carlsson och Erica Lindberg i Toronto. Denna artikel syftar till att närmare beskriva hur forskare i USA och Kanada vid konferensen i Toronto presenterade fenomenet föräldraalienation samt ge tips om fortsatt läsning för den intresserade.

Artikel om föräldraalienation – baserad på föreläsningar vid AFCC:s konferens i Toronto

1 September, 2019

AFCC - Association of Family and Conciliation Courts, är en internationell förening för yrkesverksamma inom familjerätt. Såväl socialarbetare, advokater, domare och psykologer är medlemmar i föreningen. FSR:s styrelse har under de senaste åren haft deltagare på AFCC:s årliga konferens, som pågår under fyra dagar i USA eller Kanada. I våras närvarade Malin Carlsson och Erica Lindberg i Toronto. Denna artikel syftar till att närmare beskriva hur forskare i USA och Kanada vid konferensen i Toronto presenterade fenomenet föräldraalienation samt ge tips om fortsatt läsning för den intresserade.

Nyhetsarkiv »