Socialstyrelsen föreslår försök med separationsteam

25 januari, 2013

Socialstyrelsen föreslår att tio kommuner startar försöksprojekt med separationsteam. Till separationsteamen kan föräldrar och barn vända sig för att få stöd, råd och information i samband med en separation.

Tanken med försöksverksamheten är att utveckla en samverkansmodell som tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på familjen. Fokus för verksamheten ska vara barnets bästa.

Teamen bör enligt förslaget bestå av en socionom med erfarenhet av familjer som separerar, och personal med kompetens kring familjeekonomi, familjerättsjuridik, barnpsykologi och familjerådgivning.

Stödet från teamet kan omfatta hela familjen eller en enskild familjemedlem.

Hjälpen, som är frivillig, riktar sig såväl till föräldrar som befinner sig i en tvist om vårdnad, umgänge eller boende, som par som riskerar att hamna i en sådan situation. Syftet med separationsteamens verksamhet är att förebygga och minska konflikter mellan föräldrarna i frågor som rör föräldraansvar och omsorg om barnet.

 Vi vet att vårdnadstvisterna runt om landets i tingsrätter ökar för varje år. Det här tror vi kan bli ett sätt att klara ut tvister och andra konflikter mellan föräldrar redan innan de hamnar i domstol. Det är viktigt att se till både föräldrarnas och barnets behov av stöd så att barnet i så liten utsträckning som möjligt påverkas negativt av en separation, säger Mary Nilsson, enhetschef vid Socialstyrelsen.

Förslaget presenteras i den förstudie om separationsteam som Socialstyrelsen i augusti i fjol fick i uppdrag av regeringen att ta fram.

Kommuner som har deltagit i förstudien är Nacka, Norrköping, Jönköping, Umeå, Lund, Gävle, Kungsbacka, Borlänge, Piteå och Vänersborg. Vilka kommuner som kommer att ingå i en eventuell försökverksamhet är dock inte beslutat.

Förstudien lämnas idag, fredagen den 18 januari, till Socialdepartementet och barnminister Maria Larsson.

Förstudie om försöksverksamhet med separationsteam – redovisning av regeringsuppdrag

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Påminnelse om webbföreläsning på ämnet "Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?" - Nu finns även möjlighet att delta på plats

8 September, 2020

Styrelsen för FSR påminner om vår heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en …

Styrelsen har inlämnat remissvar till MFOF gällande Ursprungssökning

5 July, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter till MFOF på en kommande webbaserad Guide för ursprungssökning. …

Anmälan öppnar för en föreläsning med rubriken: Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?

28 May, 2020

Styrelsen för FSR bjuder in till en heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en förälder efter …

Västerås familjerätt redovisar för sin föreläsningsdag med ekonomiskt bidrag från FSR

30 April, 2020

Västerås familjerätt beviljades ekonomiskt bidrag för att anordna en föreläsningsdag med Anna Norlén, se deras sammanfatning från dagen nedan. …

Material från Familjerättsdagarna

27 March, 2020

Här hittar du information från Familjerättsdagarna 2020 i Karlstad och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Nyhetsarkiv »