Grundkurs i faderskapsutredningar, 16-17 april

4 februari, 2013

När: 16 april, 2013 09:30 till 17 april, 2013 16:00

Plats: Elite Stadshotellet, Eskilstuna, Hamngatan 11, www.elite.se

Grundkurs i faderskapsutredningar

Faderskapsutbildningen är en grundkurs för yrkesverksamma familjerättssocionomer. Syftet med kursen är i första hand att ge deltagarna grundläggande kunskaper för att handlägga, utreda och fastställa de vanligaste formerna av faderskapsutredningar. Deltagarna ska också få en inblick i handläggningen av mer komplicerade faderskapsärenden.

Kursledare är familjerättssekreterare Irena Nakevska. Irena har arbetat som familjerättssekreterare sedan år 2005 och därmed med faderskaputredningar av olika slag. Hon arbetar nu i Svedala kommun och innan dess på Familjerättsbyrån i Malmö. Med sin bakgrund som jurist och socionom tycker hon att familjerätten är ett spännande arbetsområde.

 

“Jag tycker om att arbeta med faderskapsutredningar eftersom de ofta kännetecknas av ett tydligt och reglerat tillvägagångssätt, men också kan lämna utrymme för individuella lösningar samt innebära utmaningar när utredningarna är av mera komplicerad natur".   

 

Innehåll dag 1

Genomgång av aktuell lagstiftning för faderskapsfastställelse, socialnämndens ansvar och skyldighet, genomgång av rutiner vid S- och MF-protokoll, vad innebär konceptionstid, övning på att hantera ”snurra” och födelseviktstabell, bekräftelse av faderskap, utredning innan barnet är fött, dödfött eller avlidet barn, mamman avliden innan bekräftelsen är skriven, rättsgenetisk undersökning, tillräckliga uppgifter för att fastställa faderskapet är svåra, eller går inte, att få fram, modern saknar uppehållstillstånd, barn inflyttade till Sverige med vårdnadshavare men faderskapet inte registrerat, bistånd av annan kommun.

Innehåll dag 2

Bistånd från utländsk myndighet, ärende till domstol för fastställande av faderskap, nedläggning av utredning resp återtagande av utredning, ifrågasatt faderskap skillnad mellan faderskap fastställda genom bekräftelse resp genom faderskapspresumtion, ansvarig kommun, utredningsskyldighet, förhandsprövning, Ä-protokoll, fastställande av föräldraskap, FÖR-protokoll och bekräftelse, moderskapsutredning, surrogat-mödraskap, ensamkommande flyktingbarn, parts rätt till insyn före och efter fastställande, barns rätt att ta del av uppgifter, kort info om vårdnad och underhållsskyldighet.

Tag gärna med handboken samt snurra och födelsevikttabell till kursen.

Anmälan och information:

Kursen inleds tisdagen den 16 april klockan 9.30 med fika och klockan 10.00 påbörjas kursen. Kursen avslutas onsdagen den 17 april klockan 16.00. Plats för kursen är Elite Stadshotellet, Hamngatan 11, Eskilstuna. www.elite.se

Avgift för kursen är 3000 kr för medlemmar eller 4500 kr för icke medlemmar. Medlemsavgift är 250 kr och betalas till FSR:s plusgirokonto: 6045289-3, org.nr 855100-7332. Du kan på eget bevåg betala avgiften för kursen annars får du en bekräftelse via e-post när anmälan är gjord och då följer också en faktura med.

Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår i priset, dock ej hotellrum. Det finns möjlighet att till ett fast pris boka hotellrum på samma hotell, pris för enkelrum: 1 400 inkl moms, dubbelrum 1 850 kr inkl moms. Ange bokningskod nr 1406411

Force majuere: strejk, lockout, eldsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att inställa kursen utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften.

Anmäl dig via länken: https://dinkurs.se/16145 eller https://dinkurs.se/appliance/?event_id=16145

Sista anmälningsdag 15 mars 2013. Deltagarantalet är begränsat till 24 platser. Om kursen är fulltecknad meddelas du detta relativt omgående via e-post. Anmälan är bindande.

Frågor om kursen besvaras av Marina Nilsson via e-post marina.nilsson@ale.se

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Fördjupningsutbildning på Ersta Sköndal Bräcke högskola

26 September, 2019

Nu finns möjlighet att anmäla sig till en fördjupningsutbildning i samarbetssamtal på 15 hp med start i januari. …

Rädda Barnen arrangerar två utbildningsdagar i Stockholm

11 September, 2019

Rädda Barnen arbetar för att sprida kunskap till professionella som möter barn i familjerättsliga konflikter. …

Grundkurs i samarbetssamtal

7 September, 2019

FSR arrangerar ny Grundkurs i samarbetssamtal den 26 - 28 november 2019. Kursledare är Bernt Wahlsten. Kursen går i Eskilstuna. …

Artikel om föräldraalienation – baserad på föreläsningar vid AFCC:s konferens i Toronto

1 September, 2019

AFCC - Association of Family and Conciliation Courts, är en internationell förening för yrkesverksamma inom familjerätt. Såväl socialarbetare, advokater, domare och psykologer är medlemmar i föreningen. FSR:s styrelse har under de senaste åren haft deltagare på AFCC:s årliga konferens, som pågår under fyra dagar i USA eller Kanada. I våras närvarade Malin Carlsson och Erica Lindberg i Toronto. Denna artikel syftar till att närmare beskriva hur forskare i USA och Kanada vid konferensen i Toronto presenterade fenomenet föräldraalienation samt ge tips om fortsatt läsning för den intresserade.

Artikel om föräldraalienation – baserad på föreläsningar vid AFCC:s konferens i Toronto

1 September, 2019

AFCC - Association of Family and Conciliation Courts, är en internationell förening för yrkesverksamma inom familjerätt. Såväl socialarbetare, advokater, domare och psykologer är medlemmar i föreningen. FSR:s styrelse har under de senaste åren haft deltagare på AFCC:s årliga konferens, som pågår under fyra dagar i USA eller Kanada. I våras närvarade Malin Carlsson och Erica Lindberg i Toronto. Denna artikel syftar till att närmare beskriva hur forskare i USA och Kanada vid konferensen i Toronto presenterade fenomenet föräldraalienation samt ge tips om fortsatt läsning för den intresserade.

Nyhetsarkiv »