Broschyr från MIA

8 februari, 2013

MIA, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor har tagit fram en ny broschyr som i första hand vänder sig till personal i förskolan, men som också kan vara användbar för oss familjerättssocionomer som möter blivande och nyblivna adoptivföräldrar.

Läs mer på MIAs hemsida där du kan ladda ner eller beställa broschyren!

http://www.mia.eu/sv/Nyheter/Forskolebroschyr1/