Höstens kurser på Ersta

21 maj, 2013

 

Ersta Sköndals högskola meddelar att eftersom man på sin hemsida tidigare angett olika datum för deadline för ansökan till höstens kurser i samarbetssamtal och vårdnadsutredningar nu har ändrat detta så att sista ansökningsdatum för båda kurserna nu istället är 14 juni (och inget annat).

Mer information om kurserna finns här:

http://www.esh.se/hoegskolan-i-samhaellet/uppdragsutbildning/samarbetssamtal.html

http://www.esh.se/hoegskolan-i-samhaellet/uppdragsutbildning/vaardnadsutredningar.html