Barnets rättigheter i vårdnadstvister

10 juni, 2013

Föräldrar till ca 7000 barn tvistar om vårdnaden, boendet eller umgänget varje år. Hur påverkar det barnet? Ger samhället tillräcklig eller rätt stöd till barn och föräldrar? Om inte – vad kan vi göra bättre?

Allmänna Barnhuset har tillsammans med Socialstyrelsen, FoU i väst/GR, Regionförbundet i Örebro och 6 kommuner bedrivit ett utvecklingsarbete för att uppmärksamma barn i vårdnadstvister. Projektet har fokuserat på socialtjänsten samverkan, barnets delaktighet och insatser för barn och föräldrar.

Spridningskonferenser kommer att anordnas under året. Inbjudan och program samt information om hur du anmäler dig kommer inom kort.

Kontaktperson på Allmänna Barnhuset är Ylva Söderlind Göthner, ylva.soderlind.gothner@allmannabarnhuset.se