Remiss angående barnbidrag och flerbarnstillägg

18 juni, 2013

FSR har blivit inbjudna att lämna synpunkter gällande en ny promemoria från Socialdepartementet angående utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg.

Vi i styrelsen tar gärna emot synpunkter från er medlemmar inför vårt remissvar. Vi vill ha in idéer och synpunkter senast den 22 juli om vi skall kunna få med dem i vår skrivelse. 

Promemorian heter DS 2013:42 och kan laddas ned här: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/219053

 

Skicka in synpunkter till info@sfsr.se