Adoptivföräldrars anknytningsstil - Intervjumetodik

26 juni, 2013

"När Adoptionshandboken för socialtjänsten reviderades senast var det fil. dr Karin Lundén som stod för genomgången av de utredningsmetoder som användes i adoptionsutredningar i Sverige och i andra länder. MIA har träffat Karin Lundén som tillsammans med leg. psykolog Kerstin Frygner påbörjat introduktionen av Attachment Style Interview i Sverige under det svenska namnet Intervju om anknytningsstil - IAS."

Länk till artikel i MIA:s informationsblad nr 1-2013