Remissvar om barnbidrag och flerbarnstillägg

9 augusti, 2013

Nu kan ni läsa FSR:s svar på remiss angående utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg. Logga in och klicka på rubriken "remisser" för att läsa!

Här kan ni läsa Socialdepartementets pm DS 2013:42