JO-beslut om hantering av ifrågasatt faderskap

23 augusti, 2013

 

Länk till JO-beslut rörande faderskap som ifrågasatts med uttalande om nämndens befogenheter och ansvar när ett bekräftat faderskap ifrågasatts.

Beslut 2013-06-28, Dnr: 3510-2011