Remiss - Ny namnlag

26 augusti, 2013

FSR har blivit inbjudna att lämna synpunkter gällande en SOU från Justitiedepartementet angående en ny lag om personnamn.

Vi i styrelsen tar gärna emot synpunkter från er medlemmar inför vårt remissvar. Vi vill ha in idéer och synpunkter senast den 4 november om vi skall kunna få med dem i vårt remissvar. 

Det gäller SOU 2013:35 som kan laddas ner här: http://www.regeringen.se/sb/d/16874/a/217935

Skicka in synpunkter till info@sfsr.se