Barnets försörjning i samarbetssamtal. Proposition 2012/13:189

24 september, 2013

Nu har en proposition om förstärkta samarbetssamtal lämnats till regeringen för beslut.I propositionen föreslås att kommuner ska vara skyldiga att bereda föräldrar möjlighet att i samarbetssamtal ta upp frågor som gäller barnets försörjning. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Propositionen och mer information finns här!