Barnets rättigheter i vårdnadstvister - Allmänna Barnhuset bjuder in till konferens

25 september, 2013

Föräldrar till ca 7000 barn tvistar om vårdnad, boende och umgänge varje år. Hur påverkar det barnet? Ger samhället tillräckligt eller rätt stöd till barn och föräldrar? Om inte – vad kan vi göra bättre? Ta del av ny kunskap om föräldrar i vårdnadstvister och exempel på bättre anpassade arbetsmetoder.

Allmänna Barnhuset har tillsammans med Socialstyrelsen, FoU i väst/GR, Regionsförbundet i Örebro och 6 kommuner bedrivit ett utvecklingsarbete för att uppmärksamma barn i vårdnadstvister. På konferensen presenteras resultat och erfarenheter från projektet samt en ny modell för stöd till barn i vårdnadstvister.

Konferens i Stockholm den 22 oktober - Program finns här

Konferens i Malmö den 7 november -  Program finns här

Läs mer om projektet på Stiftelsen Allmänna Barnhusets hemsida

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Medlingens dag 26e november i Stockholm

25 October, 2021

Styrelsen vill tipsa om en föreläsningsdag arrangerad av en förening som heter Svenskt forum för medling. …

Digital föreläsning om nya regler för faderskaps och föräldraskapsutredningar

24 October, 2021

Det har skett stora förändringar inom handläggningen av faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen senaste tiden och fler är på gång. …

Föreningen är representerad under riksdagsseminarium 20/10

19 October, 2021

Imorgon onsdag den 20e oktober har riksdagsledamöterna Martina johansson (C) och Emma Hult (MP) bjudit in föreningen att delta vid ett rksdagsseminarium med rubriken "Barnets rätt till …

Styrelsen planerar en digital halvdagsföreläsning om nyheter inom faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen den 24e november

18 October, 2021

Styrelsen har uppmärksammat behovet av information om kommande förändringar inom faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen och anordnar en digital föreläsning om …

Grundkurs i fader- och föräldraskap

6 October, 2021

FSR arrangerar en tredagars grundkurs i fader- och föräldraskapsutredningar 1-3 december i Göteborg. Kursledaren Irena Nakevska har mångårig erfarenhet av familjerätt och är sedan många år en uppskattad föreläsare inom fader- och föräldraskapsutredningar.

Nyhetsarkiv »