Barnets rättigheter i vårdnadstvister - Allmänna Barnhuset bjuder in till konferens

25 september, 2013

Föräldrar till ca 7000 barn tvistar om vårdnad, boende och umgänge varje år. Hur påverkar det barnet? Ger samhället tillräckligt eller rätt stöd till barn och föräldrar? Om inte – vad kan vi göra bättre? Ta del av ny kunskap om föräldrar i vårdnadstvister och exempel på bättre anpassade arbetsmetoder.

Allmänna Barnhuset har tillsammans med Socialstyrelsen, FoU i väst/GR, Regionsförbundet i Örebro och 6 kommuner bedrivit ett utvecklingsarbete för att uppmärksamma barn i vårdnadstvister. På konferensen presenteras resultat och erfarenheter från projektet samt en ny modell för stöd till barn i vårdnadstvister.

Konferens i Stockholm den 22 oktober - Program finns här

Konferens i Malmö den 7 november -  Program finns här

Läs mer om projektet på Stiftelsen Allmänna Barnhusets hemsida

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Påminnelse om webbföreläsning på ämnet "Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?" - Nu finns även möjlighet att delta på plats

8 September, 2020

Styrelsen för FSR påminner om vår heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en …

Styrelsen har inlämnat remissvar till MFOF gällande Ursprungssökning

5 July, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter till MFOF på en kommande webbaserad Guide för ursprungssökning. …

Anmälan öppnar för en föreläsning med rubriken: Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?

28 May, 2020

Styrelsen för FSR bjuder in till en heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en förälder efter …

Västerås familjerätt redovisar för sin föreläsningsdag med ekonomiskt bidrag från FSR

30 April, 2020

Västerås familjerätt beviljades ekonomiskt bidrag för att anordna en föreläsningsdag med Anna Norlén, se deras sammanfatning från dagen nedan. …

Material från Familjerättsdagarna

27 March, 2020

Här hittar du information från Familjerättsdagarna 2020 i Karlstad och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Nyhetsarkiv »