Barnets rättigheter i vårdnadstvister - Allmänna Barnhuset bjuder in till konferens

25 september, 2013

Föräldrar till ca 7000 barn tvistar om vårdnad, boende och umgänge varje år. Hur påverkar det barnet? Ger samhället tillräckligt eller rätt stöd till barn och föräldrar? Om inte – vad kan vi göra bättre? Ta del av ny kunskap om föräldrar i vårdnadstvister och exempel på bättre anpassade arbetsmetoder.

Allmänna Barnhuset har tillsammans med Socialstyrelsen, FoU i väst/GR, Regionsförbundet i Örebro och 6 kommuner bedrivit ett utvecklingsarbete för att uppmärksamma barn i vårdnadstvister. På konferensen presenteras resultat och erfarenheter från projektet samt en ny modell för stöd till barn i vårdnadstvister.

Konferens i Stockholm den 22 oktober - Program finns här

Konferens i Malmö den 7 november -  Program finns här

Läs mer om projektet på Stiftelsen Allmänna Barnhusets hemsida