Barnets rättigheter i vårdnadstvister - Allmänna Barnhuset bjuder in till konferens

25 september, 2013

Föräldrar till ca 7000 barn tvistar om vårdnad, boende och umgänge varje år. Hur påverkar det barnet? Ger samhället tillräckligt eller rätt stöd till barn och föräldrar? Om inte – vad kan vi göra bättre? Ta del av ny kunskap om föräldrar i vårdnadstvister och exempel på bättre anpassade arbetsmetoder.

Allmänna Barnhuset har tillsammans med Socialstyrelsen, FoU i väst/GR, Regionsförbundet i Örebro och 6 kommuner bedrivit ett utvecklingsarbete för att uppmärksamma barn i vårdnadstvister. På konferensen presenteras resultat och erfarenheter från projektet samt en ny modell för stöd till barn i vårdnadstvister.

Konferens i Stockholm den 22 oktober - Program finns här

Konferens i Malmö den 7 november -  Program finns här

Läs mer om projektet på Stiftelsen Allmänna Barnhusets hemsida

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning

8 June, 2021

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning Kantar Sifo genomför just nu en intervjuundersökning bland barn och vuxna i …

Material från Familjerättsdagen 2021

30 March, 2021

Här hittar du information från Familjerättsdagen 2021 och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Styrelsen har lämnat remissvar på DS 2020:16

17 November, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter på departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 2020:16) Se FSR's remissvar …

Material från Michael Sainis föreläsning 15/10 (2020)

29 October, 2020

Här finns som utlovat Michaels Sainis presentation och filmer från föreläsningen "När barn tvingas välja bort en förälder":

FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 October, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. …

Nyhetsarkiv »