Medlingskonferens i Stavanger 19-20 juni

9 januari, 2014

Familievernkontoret i Sør-Rogaland anordnar en medlingskonferens i Stavanger med rubriken "Møtet med mennesker i høy konflikt". I anslutning till denna ordnas en förkonferens som heter “The Transformative Framework for Mediation” och är den 18 juni.

Programmet finns här 

Mer information på hemsidan: http://www.familievern.no/sor-rogaland/meklings_konferanse/