EurAdopt - Internationell adoptionskonferens

29 januari, 2014

 

EurAdopt inbjuder till internationell adoptionskonferens om 1993 års Haagkonvention, stöd efter adoption och jämförelse mellan nationell adoption och fosterhemsplacering. Yrkesverksamma och exp0erter från Europa och flera ursprungsländer delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper.
Konferensen äger rum 23-24 april 2014 på Piperska muren i Stockholm. Konferensspråket engelska.
EurAdopt är en paraplyorganisation för europeiska adoptionsorganisationer. 
Adoptionscentrum står, tillsammans med övriga svenska adoptionsorganisationer, som värd för konferensen.

EurAdopt inbjuder till internationell adoptionskonferens om 1993 års Haagkonvention, stöd efter adoption och jämförelse mellan nationell adoption och fosterhemsplacering. Yrkesverksamma och experter från Europa och flera ursprungsländer delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper.

Konferensen äger rum 23-24 april 2014 på Piperska muren i Stockholm. Konferensspråket engelska.
EurAdopt är en paraplyorganisation för europeiska adoptionsorganisationer. 

Adoptionscentrum står, tillsammans med övriga svenska adoptionsorganisationer, som värd för konferensen.

Program, anmälningsformulär och Information om konferensen finns på EurAdopts hemsida