Grundkurs i samarbetssamtal

18 februari, 2014

SAMARBETSSAMTAL - HUR GÖR MAN?

En grundkurs i att leda samarbetssamtal

7 – 9 maj 2014 i Örebro

Ur kursinnehållet:

Inledande enskilda samtal

Första gemensamma samtalet

Samtalsledarens roll

Förhållningssätt och bemötande

”Hur är man empatisk men opartisk samtidigt?”

”Vad behöver vi veta?”

Samtalsprocessen

En eller två samtalsledare?

Gemensamma och/eller enskilda samtal?

Barnsamtal

Utvidgade samarbetssamtal

Samarbetssamtal med invandrare

Samarbetssamtal med tolk

Kulturkompetens

Hur hanterar man låsningar, maktobalans och högkonflikt?

Vad är konflikt och försoning?

Hur screenar man för våld och hot?

Överenskommelser och avtal

Avslutning

Uppföljning

m.m.

Kursledare är Bernt Wahlsten. Bernt har arbetat med familjerätt drygt 30 år och är verksam i Göteborgs kommun. Han var ordförande i FSR 1996-2002 och är sedan hösten 2009 kursansvarig för den ettåriga fördjupningsutbildningen om samarbetssamtal/familjemedling vid Ersta högskola.

Plats: Conventum i Örebro. www.conventum.se, boende Elite Stora hotellet www.elite.se

Tider:  Onsdag 7/5 kl 09.30 - 17.00. Kaffe och smörgås serveras från 09.00. Torsdag 8/5 kl 09.00 - 17.00, Fredag 9/5 kl 09.00 – 15.30

Kursavgift;  4.500:- kr för medlemmar och 6.000:- kr för icke medlemmar.

Sista anmälningsdag: 30 april 2014.

Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår i priset. FSR har blockat ett antal hotellrum på Elite Stora hotellet i Örebro Tel nr 019-156900 som finns tillgängliga att boka för kursdeltagare t o m 4 april 2014, priset för rummen är 1170 kr för enkelrum och 1450 kr för dubbelrum/natt inkl moms. Vid bokning anges som kod Familjerättssocionomernas riksförening. Observera att bokning och betalning av hotellrum sker helt utan ansvar för FSR. Hotellrummen kan betalas på plats via kort eller via faktura om hotellet får ett fakturaunderlag med uppgift om organisations nr, fakturaadress och referens nr.  

Anmälan sker via dessa länkar: https://dinkurs.se/22208
eller https://dinkurs.se/appliance/?event_id=22208

Medlemsavgiften är 250 kr.

Deltagarantalet är begränsat till 24 st platser.

Om kursen blir fulltecknad meddelas du detta relativt omgående via mail.

Anmälan är bindande.

Force majeure: strejk, lockout, eldsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att inställa kursen utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften.

Var alltid noga med att ange rätt mailadress vid anmälan. När anmälan är gjord får Du omgående ett svarsmail med bekräftelse och faktura

Du kan på eget bevåg betala avgiften för kursen genom betala in 4500 kr eller 6000 kr till FSR:s plusgirokonto: 6045289-3, org.nr 855100-7332. Annars får Du en bekräftelse via e-post när anmälan är gjord och då följer också en faktura med.

Frågor om kursen besvaras av: info@sfsr.se