Återkallande av pass

25 mars, 2014

En artikel har publicerats i Sydsvenskan om återkallande av pass när det föreligger oro för bortförande. Enligt tidningen kan man utläsa av förvaltningsrättens dom att "eftersom en förälder kan vägra att skriva under passansökningar ska också en förälder kunna få till stånd en återkallelse av pass".

Läs hela artikeln här