Barnsamtal - Material

8 april, 2014

Här kan du ladda ner det material som CAFCASS presenterade på familjerättsdagarna. FSR har översatt materialet från engelska, och det är fritt för våra medlemmar att använda i samtal med barn. Materialet består av ett häfte som barnet antingen fyller i själv eller med hjälp av samtalsledaren och en guide om hur man använder materialet. 

  • Häfte   Guide