Material från familjerättsdagarna

8 april, 2014

Hemsidan har nu uppdaterats med material och information från familjerättsdagarna 2014 och årets familjerättspristagare samt uppgifter om den nya styrelsesammansättningen. 

Vi har också lagt upp det efterfrågade materialet för barnsamtal som presenterades i Göteborg av CAFCASS. Som medlem i FSR kan du ladda ner och använda materialet fritt. Du hittar det under rubriken ”artiklar” i kategorin ”vårdnad/boende/umgänge”. 

Vi vill också påminna de som inte redan gjort det att betala in medlemsavgiften för 2014. Avgiften är 250 kronor och betalas in på vårt plusgiro 6045289-3. Glöm inte att ange ditt namn på betalningsuppdraget.