Material från familjerättsdagarna

8 april, 2014

Hemsidan har nu uppdaterats med material och information från familjerättsdagarna 2014 och årets familjerättspristagare samt uppgifter om den nya styrelsesammansättningen. 

Vi har också lagt upp det efterfrågade materialet för barnsamtal som presenterades i Göteborg av CAFCASS. Som medlem i FSR kan du ladda ner och använda materialet fritt. Du hittar det under rubriken ”artiklar” i kategorin ”vårdnad/boende/umgänge”. 

Vi vill också påminna de som inte redan gjort det att betala in medlemsavgiften för 2014. Avgiften är 250 kronor och betalas in på vårt plusgiro 6045289-3. Glöm inte att ange ditt namn på betalningsuppdraget. 

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning

8 June, 2021

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning Kantar Sifo genomför just nu en intervjuundersökning bland barn och vuxna i …

Material från Familjerättsdagen 2021

30 March, 2021

Här hittar du information från Familjerättsdagen 2021 och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Styrelsen har lämnat remissvar på DS 2020:16

17 November, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter på departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 2020:16) Se FSR's remissvar …

Material från Michael Sainis föreläsning 15/10 (2020)

29 October, 2020

Här finns som utlovat Michaels Sainis presentation och filmer från föreläsningen "När barn tvingas välja bort en förälder":

FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 October, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. …

Nyhetsarkiv »