Samordnat ansvar för vissa familjefrågor Ds 2014:17

12 maj, 2014

FSR har fått inbjudan att lämna synpunkter på förslaget från Socialdepartementet att ombilda och utveckla Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) till att bla ta över Socialstyrelsens ansvar på det familjerättsliga området. Myndigheten föreslås även byta namn till Myndigheten för familjerätt och adoption


Styrelsen är tacksam för synpunkter på förslaget från er medlemmar, och behöver i så fall få dem senast den 16 juni på adressen joakim@sfsr.se för att kunna få med dem i vårt remissvar.


Läs förslaget här: http://www.regeringen.se/sb/d/18040/a/239364

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning

8 June, 2021

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning Kantar Sifo genomför just nu en intervjuundersökning bland barn och vuxna i …

Material från Familjerättsdagen 2021

30 March, 2021

Här hittar du information från Familjerättsdagen 2021 och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Styrelsen har lämnat remissvar på DS 2020:16

17 November, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter på departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 2020:16) Se FSR's remissvar …

Material från Michael Sainis föreläsning 15/10 (2020)

29 October, 2020

Här finns som utlovat Michaels Sainis presentation och filmer från föreläsningen "När barn tvingas välja bort en förälder":

FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 October, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. …

Nyhetsarkiv »