Samordnat ansvar för vissa familjefrågor Ds 2014:17

12 maj, 2014

FSR har fått inbjudan att lämna synpunkter på förslaget från Socialdepartementet att ombilda och utveckla Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) till att bla ta över Socialstyrelsens ansvar på det familjerättsliga området. Myndigheten föreslås även byta namn till Myndigheten för familjerätt och adoption


Styrelsen är tacksam för synpunkter på förslaget från er medlemmar, och behöver i så fall få dem senast den 16 juni på adressen joakim@sfsr.se för att kunna få med dem i vårt remissvar.


Läs förslaget här: http://www.regeringen.se/sb/d/18040/a/239364