Familjerättssocionomernas medlemssida

21 november, 2009


Bäste medlem!

Välkommen till Familjerättssocionomernas medlemssida. Avsikten är att du som medlem här skall få tillgång till det senaste som hänt inom det familjerättsliga området. Vår ambition är ofta större än den tid vi har till vårt förfogande, så ha gärna lite överseende med att det kommer att ta tid innan allt material finns på plats.

Vi ser gärna att du kommer med synpunkter och idéer för medlemssidan. Upptäcker du felaktigher, länkar som inte fungerar eller något annat problem, hör av dig. 

När det gäller kursutbudet har vi ibland låtit gamla kurser ligga kvar för att du som medlem ska kunna se vilka kurser vi har. Många kurser kommer igen någon gång per år.

Ansvaret för innehåll och uppdateringar på hemsidan innehas av Cecilia J Granberg och Björn Järnesjö så hör i första hand av dig till någon av oss om du har synpunkter på hemsidan. 

Från den här sidan kan du bland annat ladda ner bulletinen, medlemsmatrikeln, litteraturlistan anmälningsblanketter till FSR dagarna och kurser med mera

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning

8 June, 2021

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning Kantar Sifo genomför just nu en intervjuundersökning bland barn och vuxna i …

Material från Familjerättsdagen 2021

30 March, 2021

Här hittar du information från Familjerättsdagen 2021 och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Styrelsen har lämnat remissvar på DS 2020:16

17 November, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter på departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 2020:16) Se FSR's remissvar …

Material från Michael Sainis föreläsning 15/10 (2020)

29 October, 2020

Här finns som utlovat Michaels Sainis presentation och filmer från föreläsningen "När barn tvingas välja bort en förälder":

FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 October, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. …

Nyhetsarkiv »