Familjerättssocionomernas medlemssida

21 november, 2009


Bäste medlem!

Välkommen till Familjerättssocionomernas medlemssida. Avsikten är att du som medlem här skall få tillgång till det senaste som hänt inom det familjerättsliga området. Vår ambition är ofta större än den tid vi har till vårt förfogande, så ha gärna lite överseende med att det kommer att ta tid innan allt material finns på plats.

Vi ser gärna att du kommer med synpunkter och idéer för medlemssidan. Upptäcker du felaktigher, länkar som inte fungerar eller något annat problem, hör av dig. 

När det gäller kursutbudet har vi ibland låtit gamla kurser ligga kvar för att du som medlem ska kunna se vilka kurser vi har. Många kurser kommer igen någon gång per år.

Ansvaret för innehåll och uppdateringar på hemsidan innehas av Cecilia J Granberg och Björn Järnesjö så hör i första hand av dig till någon av oss om du har synpunkter på hemsidan. 

Från den här sidan kan du bland annat ladda ner bulletinen, medlemsmatrikeln, litteraturlistan anmälningsblanketter till FSR dagarna och kurser med mera

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Fördjupningsutbildning på Ersta Sköndal Bräcke högskola

26 September, 2019

Nu finns möjlighet att anmäla sig till en fördjupningsutbildning i samarbetssamtal på 15 hp med start i januari. …

Rädda Barnen arrangerar två utbildningsdagar i Stockholm

11 September, 2019

Rädda Barnen arbetar för att sprida kunskap till professionella som möter barn i familjerättsliga konflikter. …

Grundkurs i samarbetssamtal

7 September, 2019

FSR arrangerar ny Grundkurs i samarbetssamtal den 26 - 28 november 2019. Kursledare är Bernt Wahlsten. Kursen går i Eskilstuna. …

Artikel om föräldraalienation – baserad på föreläsningar vid AFCC:s konferens i Toronto

1 September, 2019

AFCC - Association of Family and Conciliation Courts, är en internationell förening för yrkesverksamma inom familjerätt. Såväl socialarbetare, advokater, domare och psykologer är medlemmar i föreningen. FSR:s styrelse har under de senaste åren haft deltagare på AFCC:s årliga konferens, som pågår under fyra dagar i USA eller Kanada. I våras närvarade Malin Carlsson och Erica Lindberg i Toronto. Denna artikel syftar till att närmare beskriva hur forskare i USA och Kanada vid konferensen i Toronto presenterade fenomenet föräldraalienation samt ge tips om fortsatt läsning för den intresserade.

Artikel om föräldraalienation – baserad på föreläsningar vid AFCC:s konferens i Toronto

1 September, 2019

AFCC - Association of Family and Conciliation Courts, är en internationell förening för yrkesverksamma inom familjerätt. Såväl socialarbetare, advokater, domare och psykologer är medlemmar i föreningen. FSR:s styrelse har under de senaste åren haft deltagare på AFCC:s årliga konferens, som pågår under fyra dagar i USA eller Kanada. I våras närvarade Malin Carlsson och Erica Lindberg i Toronto. Denna artikel syftar till att närmare beskriva hur forskare i USA och Kanada vid konferensen i Toronto presenterade fenomenet föräldraalienation samt ge tips om fortsatt läsning för den intresserade.

Nyhetsarkiv »