Familjerättssocionomernas medlemssida

21 november, 2009


Bäste medlem!

Välkommen till Familjerättssocionomernas medlemssida. Avsikten är att du som medlem här skall få tillgång till det senaste som hänt inom det familjerättsliga området. Vår ambition är ofta större än den tid vi har till vårt förfogande, så ha gärna lite överseende med att det kommer att ta tid innan allt material finns på plats.

Vi ser gärna att du kommer med synpunkter och idéer för medlemssidan. Upptäcker du felaktigher, länkar som inte fungerar eller något annat problem, hör av dig. 

När det gäller kursutbudet har vi ibland låtit gamla kurser ligga kvar för att du som medlem ska kunna se vilka kurser vi har. Många kurser kommer igen någon gång per år.

Ansvaret för innehåll och uppdateringar på hemsidan innehas av Cecilia J Granberg och Björn Järnesjö så hör i första hand av dig till någon av oss om du har synpunkter på hemsidan. 

Från den här sidan kan du bland annat ladda ner bulletinen, medlemsmatrikeln, litteraturlistan anmälningsblanketter till FSR dagarna och kurser med mera

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Påminnelse om webbföreläsning på ämnet "Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?" - Nu finns även möjlighet att delta på plats

8 September, 2020

Styrelsen för FSR påminner om vår heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en …

Styrelsen har inlämnat remissvar till MFOF gällande Ursprungssökning

5 July, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter till MFOF på en kommande webbaserad Guide för ursprungssökning. …

Anmälan öppnar för en föreläsning med rubriken: Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?

28 May, 2020

Styrelsen för FSR bjuder in till en heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en förälder efter …

Grundkurser i samarbetssamtal hösten 2020

10 May, 2020

FSR arrangerar nya grundkurser i samarbetssamtal under höstren 2020. Kursledare blir Bernt Wahlsten. …

Västerås familjerätt redovisar för sin föreläsningsdag med ekonomiskt bidrag från FSR

30 April, 2020

Västerås familjerätt beviljades ekonomiskt bidrag för att anordna en föreläsningsdag med Anna Norlén, se deras sammanfatning från dagen nedan. …

Nyhetsarkiv »