Familjerättssocionomernas medlemssida

21 november, 2009


Bäste medlem!

Välkommen till Familjerättssocionomernas medlemssida. Avsikten är att du som medlem här skall få tillgång till det senaste som hänt inom det familjerättsliga området. Vår ambition är ofta större än den tid vi har till vårt förfogande, så ha gärna lite överseende med att det kommer att ta tid innan allt material finns på plats.

Vi ser gärna att du kommer med synpunkter och idéer för medlemssidan. Upptäcker du felaktigher, länkar som inte fungerar eller något annat problem, hör av dig. 

När det gäller kursutbudet har vi ibland låtit gamla kurser ligga kvar för att du som medlem ska kunna se vilka kurser vi har. Många kurser kommer igen någon gång per år.

Ansvaret för innehåll och uppdateringar på hemsidan innehas av Cecilia J Granberg och Björn Järnesjö så hör i första hand av dig till någon av oss om du har synpunkter på hemsidan. 

Från den här sidan kan du bland annat ladda ner bulletinen, medlemsmatrikeln, litteraturlistan anmälningsblanketter till FSR dagarna och kurser med mera