Utbildningsmaterial om barns försörjning

27 juni, 2014

Socialstyrelsen publicerat ett nytt utbildningsmaterial om barns försörjning. Från och med den 1 juli 2014 ska kommunen även kunna erbjuda samtal om barnets försörjning om föräldrarna önskar det.

 Utbildningsmaterialet handlar om ekonomi, underhållsskyldighet och försörjningsansvar och riktar sig främst till samtalsledare och deras chefer.

Här hittar ni mer information om utbildningsmaterialet på socialstyrelsens webbplats:
Webbnyhet http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014juni/utbildningsmaterialskaokakunskapenombarnsforsorjning
Sidan där materialet finns att ladda nerhttp://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-6
Information om hela satsningen http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/familjeratt-familjeradgivning/vardnad-boende-umgange


Här hittar ni mer information om utbildningsmaterialet på socialstyrelsens webbplats:


Webbnyhet: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014juni/utbildningsmaterialskaokakunskapenombarnsforsorjning

Sidan där materialet finns att ladda ner: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-6

Information om hela satsningen: http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/familjeratt-familjeradgivning/vardnad-boende-umgange

 

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning

8 June, 2021

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning Kantar Sifo genomför just nu en intervjuundersökning bland barn och vuxna i …

Material från Familjerättsdagen 2021

30 March, 2021

Här hittar du information från Familjerättsdagen 2021 och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Styrelsen har lämnat remissvar på DS 2020:16

17 November, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter på departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 2020:16) Se FSR's remissvar …

Material från Michael Sainis föreläsning 15/10 (2020)

29 October, 2020

Här finns som utlovat Michaels Sainis presentation och filmer från föreläsningen "När barn tvingas välja bort en förälder":

FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 October, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. …

Nyhetsarkiv »