Utbildningsmaterial om barns försörjning

27 juni, 2014

Socialstyrelsen publicerat ett nytt utbildningsmaterial om barns försörjning. Från och med den 1 juli 2014 ska kommunen även kunna erbjuda samtal om barnets försörjning om föräldrarna önskar det.

 Utbildningsmaterialet handlar om ekonomi, underhållsskyldighet och försörjningsansvar och riktar sig främst till samtalsledare och deras chefer.

Här hittar ni mer information om utbildningsmaterialet på socialstyrelsens webbplats:
Webbnyhet http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014juni/utbildningsmaterialskaokakunskapenombarnsforsorjning
Sidan där materialet finns att ladda nerhttp://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-6
Information om hela satsningen http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/familjeratt-familjeradgivning/vardnad-boende-umgange


Här hittar ni mer information om utbildningsmaterialet på socialstyrelsens webbplats:


Webbnyhet: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014juni/utbildningsmaterialskaokakunskapenombarnsforsorjning

Sidan där materialet finns att ladda ner: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-6

Information om hela satsningen: http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/familjeratt-familjeradgivning/vardnad-boende-umgange