Utbildningsmaterial om barns försörjning

27 juni, 2014

Socialstyrelsen publicerat ett nytt utbildningsmaterial om barns försörjning. Från och med den 1 juli 2014 ska kommunen även kunna erbjuda samtal om barnets försörjning om föräldrarna önskar det.

 Utbildningsmaterialet handlar om ekonomi, underhållsskyldighet och försörjningsansvar och riktar sig främst till samtalsledare och deras chefer.

Här hittar ni mer information om utbildningsmaterialet på socialstyrelsens webbplats:
Webbnyhet http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014juni/utbildningsmaterialskaokakunskapenombarnsforsorjning
Sidan där materialet finns att ladda nerhttp://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-6
Information om hela satsningen http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/familjeratt-familjeradgivning/vardnad-boende-umgange


Här hittar ni mer information om utbildningsmaterialet på socialstyrelsens webbplats:


Webbnyhet: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014juni/utbildningsmaterialskaokakunskapenombarnsforsorjning

Sidan där materialet finns att ladda ner: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-6

Information om hela satsningen: http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/familjeratt-familjeradgivning/vardnad-boende-umgange

 

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Fördjupningsutbildning på Ersta Sköndal Bräcke högskola

26 September, 2019

Nu finns möjlighet att anmäla sig till en fördjupningsutbildning i samarbetssamtal på 15 hp med start i januari. …

Rädda Barnen arrangerar två utbildningsdagar i Stockholm

11 September, 2019

Rädda Barnen arbetar för att sprida kunskap till professionella som möter barn i familjerättsliga konflikter. …

Grundkurs i samarbetssamtal

7 September, 2019

FSR arrangerar ny Grundkurs i samarbetssamtal den 26 - 28 november 2019. Kursledare är Bernt Wahlsten. Kursen går i Eskilstuna. …

Artikel om föräldraalienation – baserad på föreläsningar vid AFCC:s konferens i Toronto

1 September, 2019

AFCC - Association of Family and Conciliation Courts, är en internationell förening för yrkesverksamma inom familjerätt. Såväl socialarbetare, advokater, domare och psykologer är medlemmar i föreningen. FSR:s styrelse har under de senaste åren haft deltagare på AFCC:s årliga konferens, som pågår under fyra dagar i USA eller Kanada. I våras närvarade Malin Carlsson och Erica Lindberg i Toronto. Denna artikel syftar till att närmare beskriva hur forskare i USA och Kanada vid konferensen i Toronto presenterade fenomenet föräldraalienation samt ge tips om fortsatt läsning för den intresserade.

Artikel om föräldraalienation – baserad på föreläsningar vid AFCC:s konferens i Toronto

1 September, 2019

AFCC - Association of Family and Conciliation Courts, är en internationell förening för yrkesverksamma inom familjerätt. Såväl socialarbetare, advokater, domare och psykologer är medlemmar i föreningen. FSR:s styrelse har under de senaste åren haft deltagare på AFCC:s årliga konferens, som pågår under fyra dagar i USA eller Kanada. I våras närvarade Malin Carlsson och Erica Lindberg i Toronto. Denna artikel syftar till att närmare beskriva hur forskare i USA och Kanada vid konferensen i Toronto presenterade fenomenet föräldraalienation samt ge tips om fortsatt läsning för den intresserade.

Nyhetsarkiv »