Utbildningsmaterial om barns försörjning

27 juni, 2014

Socialstyrelsen publicerat ett nytt utbildningsmaterial om barns försörjning. Från och med den 1 juli 2014 ska kommunen även kunna erbjuda samtal om barnets försörjning om föräldrarna önskar det.

 Utbildningsmaterialet handlar om ekonomi, underhållsskyldighet och försörjningsansvar och riktar sig främst till samtalsledare och deras chefer.

Här hittar ni mer information om utbildningsmaterialet på socialstyrelsens webbplats:
Webbnyhet http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014juni/utbildningsmaterialskaokakunskapenombarnsforsorjning
Sidan där materialet finns att ladda nerhttp://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-6
Information om hela satsningen http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/familjeratt-familjeradgivning/vardnad-boende-umgange


Här hittar ni mer information om utbildningsmaterialet på socialstyrelsens webbplats:


Webbnyhet: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014juni/utbildningsmaterialskaokakunskapenombarnsforsorjning

Sidan där materialet finns att ladda ner: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-6

Information om hela satsningen: http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/familjeratt-familjeradgivning/vardnad-boende-umgange

 

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Påminnelse om webbföreläsning på ämnet "Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?" - Nu finns även möjlighet att delta på plats

8 September, 2020

Styrelsen för FSR påminner om vår heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en …

Styrelsen har inlämnat remissvar till MFOF gällande Ursprungssökning

5 July, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter till MFOF på en kommande webbaserad Guide för ursprungssökning. …

Anmälan öppnar för en föreläsning med rubriken: Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?

28 May, 2020

Styrelsen för FSR bjuder in till en heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en förälder efter …

Västerås familjerätt redovisar för sin föreläsningsdag med ekonomiskt bidrag från FSR

30 April, 2020

Västerås familjerätt beviljades ekonomiskt bidrag för att anordna en föreläsningsdag med Anna Norlén, se deras sammanfatning från dagen nedan. …

Material från Familjerättsdagarna

27 March, 2020

Här hittar du information från Familjerättsdagarna 2020 i Karlstad och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Nyhetsarkiv »