Grundkurs medgivandeutredningar - Fulltecknad

2 september, 2014

26 november, 2014  till 27 november, 2014 
Stockholm, Elite Hotel Arcadia

 

Kursledare är familjerättssocionomerna Anna-Carin Fagersand och Susanne Landquist båda med lång och bred erfarenhet av familjerättsligt arbete.

Anna-Carin har sedan flera år tillbaka varit engagerad i adoptionsfrågor dels som utredare, dels som utbildare i Västerås och i Stockholm i den obligatoriska utbildningen för blivande adoptivföräldrar. Intresset för adoptionsfrågor grundlades när hon arbetade på kvinnokliniken som kurator. I sitt arbete på kliniken var Anna-Carin knuten till Fertilitetsmottagningen och arbetade där med barnlöshetsproblematik.

Susanne arbetar som familjerättsekreterare i Västerås. Hennes arbetsuppgifter är dels medgivandeutredningar men också utbildare till den obligatoriska utbildningen för blivande adoptivföräldrar. I Västerås har utbildningen varit en del av arbetsuppgifterna sedan utbildningen lagstadgades 2005.

Grundkursen riktar sig till dig som nyligen börjat arbeta med medgivandeutredningar. Syftet med kursen är att ge dig grundläggande kunskaper för att handlägga medgivandeutredningar. Du kommer också erhålla kunskap om lagstiftning, allmänna råd och olika frågeställningar/dilemman som är relevanta i ämnet.

Utbildningsdagarna kommer att ske i föreläsningsform med avbrott för frågor och diskussioner i stora gruppen samt i smågrupper samt film.

 

Mer information finns här http://www.sfsr.se/index.php?special=events&id=44