Arbete om kränkning och separationer

23 november, 2009

Arbete om kränkning och separationer

Familjerättssekreteraren och en av 2009 års vinnare av FSR´s
familjerättspris Robert Helsing, Umeå har i ett uppsatsarbete på den
grundläggande psykoterapiutbilningen gjort en litteraturstudie i syfte
att få ökad förståelse för kränkningar i nära relationer – med
fokus på separerade föräldrapar. Vilka är processerna som kan ligga
bakom en kränkning, hur kan kränkningen inverka på uppkomst av
bitterhet som inte sällan övergår i hat hos föräldrapar efter
separationen? Självpsykologi, anknytningsteori, mentaliseringsteori,
affektteori samt en beskrivning av skamkompassen har används för att få
en ökad förståelse. Terapiformerna Mentalization Based Treatment (MBT)
och Kognitiv beteendeterapi (KBT) tas upp som möjliga och användbara
behandlingsformer för att arbeta med skadlig form av skam och kränkning
för aktuell målgrupp. Hur kan förmågor vi erhållit som barn, i
självutvecklingen, påverkas av skam och kränkning? Vilken är
anknytningens betydelse för hur man är rustad för att klara skam och
kränkning? Hur kan mentaliseringsteorin ge ytterligare en dimension på
hur viktig både anknytnings och självutvecklingen är för att uppnå en
förmåga att reglera och hantera starka känslor? Är några
frågeställningar som belyses och besvaras i arbetet.
Arbetet finns i två versioner en kortare (som b la inte berör
självpsykologi) och en längre som är aktuell för distribution.
Är Du intresserad av arbetet? Kontakta då Robert på nedan mejladress:
(Ps Arbetet säljs till FSR medlem för 75kr/st och till icke medlem för
100kr/st Ds)

Mejladress:
rchelsing@gmail.com