Folder om samarbetssamtal

1 december, 2014

Socialstyrelsen har publicerat en folder med information om samarbetssamtal. Foldern vänder sig till föräldrar som ska separera och beskriver hur kommunernas samarbetssamtal kan hjälpa dem att komma överens om vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning. Foldern ska spridas till verksamheter som möter föräldrar, till exempel socialtjänst/familjerätt, mödra- och barnhälsovård och elevhälsa

Information om foldern finns här:http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014december/folderomsamarbetssamtalforspridningtillforaldrar

Och man kan ladda ner eller beställa den här:http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-11-7