Adoption - Handbok för handläggning av adoption

3 december, 2014

Skickar ut en länk till Socialstyrelsens nya handbok för handläggning av internationella och nationella adoptioner. 
Handboken ger stöd i familjerättens handläggning av adoptioner, från anvisning av föräldrautbildning till utredning samt stöd och hjälp efter adoptionen. De allmänna råd som gäller för handläggning av adoptionsärenden ingår i boken

Socialstyrelsens nya handbok för handläggning av internationella och nationella adoptioner finns nu att beställa. Handboken ger stöd i familjerättens handläggning av adoptioner, från anvisning av föräldrautbildning till utredning samt stöd och hjälp efter adoptionen. De allmänna råd som gäller för handläggning av adoptionsärenden ingår i boken. Den nya handboken ersätter den förra som gavs ut 2008.

Handboken går att beställa eller ladda ner här