Familjerättsdagarna 2015

4 december, 2014

Familjerättssocionomernas riksförening inbjudan till Familjerättsdagarna 2015

På Conventum i Örebro

Torsdag den 19 mars klockan 9.00 till fredag den 20 mars klockan 16.30.

Luncher och festmiddag intas på Conventum.

Avgift för medlem 3000 kr. Avgift för icke medlem 4500 kr.

Anmälan sker via länk: https://dinkurs.se/26591
eller https://dinkurs.se/appliance/?event_id=26591 senast den 31 januari 2015. Anmälan är bindande.

Är evenemanget fulltecknat meddelas du detta relativt omgående via e-post.

OBS! Avgiften är endast för konferensen. Boendet bokas av varje deltagare på egen bekostnad.

För boende har FSR genom Conventum fått erbjudande från fyra hotell i Örebro centrum alla med gångavstånd till konferensen. 

Behrn Hotell, www.behrnhotell.se Tel +46  (0)19-120095, priser: enkelrum 1570 kr och dubbelrum 1870 kr inkl moms. Bokningskod: Familjerättsdagarna 2015.

Best Western hotell, www.cityhotelorebro.se Tel +46 (0)70-788 56 70, priser: enkelrum 1449 kr och dubbelrum 1599 kr inkl moms. Bokningskod: 190315 FRD

Elite Stora hotellet, www.elite.se Tel 019 - 156900 priser: enkelrum 1575 kr och dubbelrum 1775 kr inkl moms. Bokningskod: Familjerättsdagarna 2015

Scandic Grand Hotel www.scandichotels.se  Tel 019-7674300, priser: enkelrum 1590 kr och dubbelrum 1690 kr inkl moms. Rummen är bokningsbara på webben, bokningskod BFAM190315

Samtliga hotellrum är bokningsbara fram till den 31/1 och bokas och betalas helt på eget ansvar för deltagaren. FSR tar inte något ansvar för bokningarna. Minns att överenskomma med hotellet i förväg hur betalning skall ske och med vilka förutsättningar.

Force majeure: strejk, lockout, eldsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att inställa evenemanget utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften.

Första dagen av FSR-dagarna och andra dagens eftermiddag bygger på storföreläsningar. Under förmiddagen dag två väljer du mellan sex olika seminarier, du väljer ett innan förmiddagsfikat och ett annat efter förmiddagsfikat. På grund av de olika rumsstorlekarna är några av seminarierna platsbegränsade. Väljer du ett seminarie som är fullbokat får du välja ett annat. När du går in och anmäler dig via DinKurs så kommer du kunna välja seminarie där. När ett seminarium är fullbokat kommer du då att få ett direktsvar om detta. Under konferensen kommer det dessutom att finnas möjlighet att ta del av utställning med informationsbord från några organisationer och myndigheter.

Mobil hemsida: För att utveckla vår tillgänglighet och anpassning till moderna tider kommer styrelsen att inför familjerättsdagarna introducera en mobil hemsida: www.fsrmobil.se På denna hemsida kommer Du att kunna läsa all information inför familjerättsdagarna så som program, deltagarlista och årsmöteshandlingar. Du som vill ha handlingarna på papper kan skriva ut dem och ta dem med till konferensen.

19 mars – dag 1

09.00-10.00 Incheckning, registrering, kaffe och smörgås

10.00.10.15 Ordförande hälsar välkommen

10.15-12.00 Socialstyrelsen

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Anna Forsell

Annas primära forskningsintresse är barns utsatthet och offerskap och hon forskar just nu kring barns upplevelser av våld i familjen, med särskilt fokus på pappa-barnrelationen i familjer där pappa varit våldsam mot mamma. Övriga forskningsintressen är föräldraskap och föräldrars omsorgsförmåga i familjer där det förekommer våld.

14.00-14.30 Årsmöte

14.30-15.00 Fika

15.00-16.30 Ann Heberlein "Mamma, pappa, barn - normer, föreställningar och tolkningsutrymme vid svåra beslut"

Ann Heberlein är teologie doktor i etik vid Lunds universitet och författare.

19.00 Fördrink och traditionell festmiddag

20 mars – dag 2

09.00-10.15 Seminarier

10.15-10.45 Fika

10.45-12.00 Seminarier

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Janet Svensson, rådman vid förvaltningsrätten i Malmö, undervisar i domskrivning och fd familjerättsadvokat.

Hur vårdnadsutredningar bäst ska presenteras och hur man särskilt kan lyfta fram principen om barnets bästa. Hur är det att vara vittne i rätten och vad man kan tänka på. Retorik i rättssalen - inte bara att tala utan konsten att föra fram sitt budskap skriftligt.
För vem skriver jag, vad vill jag övertyga om och vem. Grundläggande begrepp som "rekvisit" och "faktiska omständigheter" Framgår av utredningen de skäl som bestämt utredarens slutsats

14.30-15.00 Fika

15.00-16.30 Janet Svensson

19.00 Festmiddag


Seminarier

1. Kerstin Almqvist En trygg bas eller ett ständigt hot? Barns behov och föräldrars omsorgsförmåga när våld är vardag.

I föreläsningen beskrivs hur samspelet mellan barn och föräldrar påverkas av våld i föräldrarnas nära relation och de negativa effekterna på barnets hälsa och utveckling. Hur vi kan uppmärksamma våldsutsatta barn och vilka insatser som barnen behöver tas även upp.

2. Ulrika Westerlund och Erik Mägi – om nya familjebildningar

Ulrika Westerlund och Erik Mägi håller seminarium om etik och juridik runt normbrytande familjebildningar. Särskilda frågor som kommer lyftas fram är surrogatföräldraskap, heminsemination utomlands, transpersoners föräldraskap och att vara fler än två föräldrar.

Ulrika Westerlund är förbundsordförande för RSFL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Erik Mägi är jurist på Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering, en antidiskrimineringsbyrå för västra Sverige.

3. MIA (kommer att representeas av en socionom och en jurist) – Internationell adoptionsverksamhet i förändring

4. Jan Pålsson och Ingrid Elmér – om reflekterande samtal

Samtal i behandling och psykosocialt arbete med fokus på samarbetssamtal ur ett dialogiskt perspektiv. Kort presentation om de teoretiska ramarna för dialog och sedan några glimtar från praktiken. Ingrid kommer också att dela sina erfarenheter utifrån sin praktikerrapport FoU Nordväst i Stockholms län 2014:1. där hon jämför det dialogiska samtalet med ett mer traditionellt samtal. 

Jan Pålsson är studierektor på Ersta Sköndal högskola och psykoterapeut. Ingrid Elmér är familjerättssekreterare och familjeterapeut

5. Duvnäs Föräldrastöd – Att adoptera barn i skolåldern - är det något speciellt med det? Vilket stöd behöver adoptivfamiljer med äldre barn?

Familjebehandlarna Bitte Markstedt och Anita Fryklund från Duvnäs Föräldrastöd i Stockholm delar med sig av sina erfarenheter och tankar.

6. Faderskapsprojektet Anna Gillqvist - Projekt "Jag vill ha föräldrar" presenterar - Enklare faderskaps/föräldraskapsbekräftelser
Innehåll:
Under 2013 och 2014 har projektet ”Jag vill ha föräldrar" tagit fram en behovsanalys och förslag på lösning för en enklare handläggningsprocess av faderskaps- och föräldraskapsbekräftelser. Under seminariet kommer vi att presentera de resultat som tagits fram och deltagarna ges tillfälle att diskutera och reflektera över de olika förslagen.
Projektet ”Jag vill ha föräldrar” drivs i samverkan mellan SKL, Skatteverket, Socialstyrelsen, Malmö stad, Göteborgs stad, Nacka kommun, Stockholms stad och Höglandets kommunalförbund.

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Medlingens dag 26e november i Stockholm

25 October, 2021

Styrelsen vill tipsa om en föreläsningsdag arrangerad av en förening som heter Svenskt forum för medling. …

Digital föreläsning om nya regler för faderskaps och föräldraskapsutredningar

24 October, 2021

Det har skett stora förändringar inom handläggningen av faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen senaste tiden och fler är på gång. …

Föreningen är representerad under riksdagsseminarium 20/10

19 October, 2021

Imorgon onsdag den 20e oktober har riksdagsledamöterna Martina johansson (C) och Emma Hult (MP) bjudit in föreningen att delta vid ett rksdagsseminarium med rubriken "Barnets rätt till …

Styrelsen planerar en digital halvdagsföreläsning om nyheter inom faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen den 24e november

18 October, 2021

Styrelsen har uppmärksammat behovet av information om kommande förändringar inom faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen och anordnar en digital föreläsning om …

Grundkurs i fader- och föräldraskap

6 October, 2021

FSR arrangerar en tredagars grundkurs i fader- och föräldraskapsutredningar 1-3 december i Göteborg. Kursledaren Irena Nakevska har mångårig erfarenhet av familjerätt och är sedan många år en uppskattad föreläsare inom fader- och föräldraskapsutredningar.

Nyhetsarkiv »