The Missing Link

5 januari, 2010

The Missing Link: Talking with children about their parents divorce

Philip Stahl PhD, forensic, Rebecca Stahl, eqc

Den här artikeln handlar om en undersökning som Philip Stahl och Rebecca Stahl gjort. De är båda psykologer och forskare och är verksamma i USA.

I de flesta delstater i USA ska föräldrar som skiljer sig, och har barn under sexton år, lämna en så kallad ”Parenting Plan” till domstolen. En ”Parenting Plan” är en beskrivning av skilda föräldrars planering hur barns ska bo och ha umgänge utifrån barnens ålder, behov och mognad. Domstolen ska sedan godkänna den.

Philip Stahl och Rebecca Stahl har intervjuat barn vars föräldrar skilt sig och som lämnat in en ”Parenting Plan” till domstolen. De har också intervjuat domare och föräldrar. Undersökningen handlar om hur barn får information vid föräldrars separation och föräldrars planering kring barnens boende och umgänge med den andre föräldern.

Undersökningen visar att föräldrars förmåga till samarbete är avgörande för hur barn uppfattar föräldrarnas separation. Barn som inte får information om separationen gör en värre historia, än om de får information. Det finns en risk att barn behandlas som äldre än vad de är av sina föräldrar och att föräldrar ställer högre krav på att barnen ska förstå deras resonemang. Det är orealistiskt att tro att barn är mer resonabla bara för att föräldrar separerar. Barn som inte får information mår som i regel sämre än genomsnittet.

I undersökningen beskrivs att många länder hänvisar till FNs barnkonvention där barns röst ska bli hörd angivs. Få länder har lagstiftat om barns rätt att få information.

Även om de bästa förutsättningar råder när barnet får information om separationen, är situationen förvirrande och informationen behöver tas om flera gånger.

Referenser

Planning for shared parenting A guide for Parents Living Apart AFCC

The Missing Link: Talking with Children about their Parents divorce Philip Stahl och Rebecca Stahl Föreläsning New Orleans maj 2009