Familjerättspriset och medlemsavgift

5 december, 2014

Vi vill gärna önska alla medlemmar ett skönt slut på året och samtidigt passa på att påminna om att vi gärna tar emot nomineringar till familjerättspriset.

Pristagaren behöver inte vara medlem i föreningen men ska ha gjort något som bidragit till att familjerättssocionomernas arbete med vårdnad/umgänges/boendefrågor, adoptioner, faderskap eller annat familjerättsligt arbete har utvecklats.
Tidigare familjerättspristagare kan du läsa om här. Vi är tacksamma för förslag per mail till 

Det börjar också bli dags att betala in medlemsavgiften för 2015. Du förnyar ditt medlemskap genom sätta in 250 kr på FSR:s plusgiro 6045289-3. Glöm inte att ange ditt namn!

Varma hälsningar från styrelsen!