Uppsats - Föräldrakoordinator

27 mars, 2015

"Föräldrars upplevelse av insatsen föräldrakoordinator" av Annika Aspén-Franzén från Linköpings universitet.

 En examensuppsats från Psykoterapiutbildningen med inriktning systemisk familjeterapi.

Ladda ner uppsatsen här!