MIA övertar vissa familjerättsliga frågor från Socialstyrelsen

25 maj, 2015

 

MIA får ansvaret för Socialstyrelsens idag befintliga uppgifter att bygga upp och sprida kunskap inom vissa familjerättsliga frågor inom socialtjänsten, såsom utredningar och avtal i frågor om vårdnad, boende och umgänge, samarbetssamtal, snabbupplysningar, faderskap, och föräldraskap.
Läs mer här!

MIA får ansvaret för Socialstyrelsens idag befintliga uppgifter att bygga upp och sprida kunskap inom vissa familjerättsliga frågor inom socialtjänsten, såsom utredningar och avtal i frågor om vårdnad, boende och umgänge, samarbetssamtal, snabbupplysningar, faderskap, och föräldraskap.


Läs mer här!