Höjt belopp för underhållsstöd

21 september, 2015

Den 1 oktober höjs underhållsstödet med 300 kr till 1 573 kronor per barn och månad. 

Mer information hos Försäkringskassan.