Ensamstående kvinnor kan få assisterad befruktning

18 januari, 2016

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ensamstående kvinnor ska ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som gifta par, registrerade partner och sambor. De nya lagändringarna börjar att gälla den 1 april 2016.

Läs mer på Riksdagens hemsida, SVT och Dagens Juridik