Ersta nästa läsår, Högskolekurser inom familjerätt

12 april, 2016

Hej!

Det är nu möjligt att anmäla sig till nästa läsårs fördjupningskurser i samarbetssamtal och vårdnadsutredningar på Ersta Sköndals högskola.

Båda kurserna, som är skapade på initiativ av FSR, är på 15 högskolepoäng vardera och löper från september 2016 till maj 2017.

Mer information om samarbetssamtalskursen finns här:

http://www.esh.se/utbildning/utbildningar/2015-01-20-samarbetssamtal-familjemedling.html

Information om utbildningen i vårdnadsutredningar och snabbupplysningar finns här:

http://www.esh.se/utbildning/utbildningar/2015-01-20-vardnadsutredningar-och-upplysningar-enligt-fb-619-och-620.html

Sista ansökningsdatum för båda kurserna är 20:e maj 2016.

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning

8 June, 2021

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning Kantar Sifo genomför just nu en intervjuundersökning bland barn och vuxna i …

Material från Familjerättsdagen 2021

30 March, 2021

Här hittar du information från Familjerättsdagen 2021 och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Styrelsen har lämnat remissvar på DS 2020:16

17 November, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter på departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 2020:16) Se FSR's remissvar …

Material från Michael Sainis föreläsning 15/10 (2020)

29 October, 2020

Här finns som utlovat Michaels Sainis presentation och filmer från föreläsningen "När barn tvingas välja bort en förälder":

FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 October, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. …

Nyhetsarkiv »