Nytt från FK om underhållsstöd och underhållsbidrag

21 april, 2016

Försäkringskassan har publicerat ett beräkningsverktyg och information för att hjälpa separerade föräldrar och oss familjerättssekreterare att underlätta samtal och överenskommelser rörande barns försörjning. 

Här är Försäkringskassans site med samlad information: www.separeradeforaldrar.se 

Både föräldrar och vi familjerättssocionomer kan vara behjälpta av beräkningsverktyget och tillhörande instruktionsfilm

Här finns även en film om barns försörjning: Vad är ett barn värt? - Dags att skrota myten om underhåll