Höstens utbildningar

20 maj, 2016

FSR kommer under hösten 2016 erbjuda följande kurser:

Samarbetssamtal:                    Två kurstillfällen. Slutet av september, slutet av november

Medgivande:                             Ett kurstillfälle början av oktober

Vårdnadsutredningar:            Ett kurstillfälle september

Faderskap:                                Förhoppningsvis ett kurstillfälle i slutet av november

Familjerättens grunder:          Ett kurstillfälle i november.

 

Mer information kommer när kurserna är öppna för anmälan.