Familjerättsdagarna 2017 m m

17 november, 2016

Familjerättsdagarna 2017 kommer att gå i Uppsala på Uppsala konsert och kongress den 30-31 mars. Det kommer att bli flera intressanta föreläsningar som vi hoppas skall göra att lika många som vanligt är intresserade. Program och inbjudan kommer att publiceras inom kort.

Familjerättspriset är föreningens traditionella pris som utdelas på Familjerättsdagrna varje år. Det är nu hög tid att fundera på vem som bör få priset 2017. Styrelsen mottar gärna nomineringar fram till den 26 januari eftersom vi skall ha styrelsemöte dagen efter och då besluta vem som blir pristagare. Nomineringar kan göras till info@sfsr.se.

Snart stundar ett nytt år och det börjar bli dags att betala medlemsavgiften för 2017. Du kan betala avgiften på 250 kr redan nu och meddela att avgiften gäller för 2017 då gäller medlemskapet fram till 31 januari 2018. Den som skall delta i aktivitet som arrangeras 2016 och betala medlemspris måste förstås först betala medlemsavgift för 2016 om detta mot förmodan inte är gjort. Föreningens plusgirokonto nr är 6045289-3 och vår organisations nr är 855100 - 7332. Välkommen som medlem även 2017.

 

För styrelsen

Jan Nyberg

ledamot

 

 

 

 

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning

8 June, 2021

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning Kantar Sifo genomför just nu en intervjuundersökning bland barn och vuxna i …

Material från Familjerättsdagen 2021

30 March, 2021

Här hittar du information från Familjerättsdagen 2021 och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Styrelsen har lämnat remissvar på DS 2020:16

17 November, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter på departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 2020:16) Se FSR's remissvar …

Material från Michael Sainis föreläsning 15/10 (2020)

29 October, 2020

Här finns som utlovat Michaels Sainis presentation och filmer från föreläsningen "När barn tvingas välja bort en förälder":

FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 October, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. …

Nyhetsarkiv »