Kallelse till årsmöte

22 december, 2016

Styrelsen i FSR bjuder härmed in våra medlemmar till årsmöte 2017

Årsmötet kommer att äga rum i Uppsala, på Uppsala konsert och kongress (UKK) den 30 mars kl 11.30.  Årmötet hålls som vanligt i samband med familjerättsdagarna. Dagordning och årmöteshandlingar kommer att finnas här på hemsidan och på fsrmobil.se 

Vi vill också påminna om att det är dags att betala in medlemsavgiften för 2017. Den betalas genom att sätta in 250 kr på FSR´s plusgirokonto 6045289-3. Glöm inte att ange namn på personen/personerna betalningen avser.

Under familjerättsdagarna i Uppsala kommer även Familjerättspriset att delas ut, och vi tar tacksamt emot nomineringar. Skicka gärna förslag med en kort motivering till oss. Pristagaren behöver inte vara medlem i föreningen men ska ha gjort något som bidragit till att familjerättssocionomernas arbete med vårdnad/umgänges/boendefrågor, adoptioner, faderskap eller annat familjerättsligt arbete har utvecklats. Vi är tacksamma för förslag per mail till joakim@sfsr.se

God jul, önskar styrelsen i FSR