MFoF informerar

22 december, 2016

Familjerättens utredning när barn har kommit till genom assisterad befruktning av ensamstående.

Sedan den 1 april 2016 har ensamstående kvinnor rätt till assisterad befruktning i den svenska hälso- och sjukvården. Det innebär att landets familjerätter inom kort kan få underrättelser om att ett nyfött barn fötts av en kvinna som har genomgått assisterad befruktning som ensamstående.

MFoF har samlat information om hur socialnämnden ska handlägga dessa ärenden i ett informationsblad.

 

Läs mer och ladda ner informationsbladet här!