Mail från en frustrerad medlem

9 februari, 2017

 

 

Ämne: Jordskredsförändringar vid domstolsförhandlingarna rörande VBU

Hej!
Jag vill dela en sak med er på MFoF som jag tycker är mycket viktig.

Jag har arbetat med VBU-utredningar enligt FB 6:19 sedan 2002. Ända fram till för något år sedan har domstolarna i huvudsak beslutat i linje med de förslag som vi lämnat i utredningarna.

Den senaste tiden däremot slutar processerna vanligtvis med att föräldrarna kommer överens och att domstolen fastställer föräldrarnas överenskommelse, även om dessa överenskommelser markant skiljer sig från våra förslag. Det verkar utspela sig någon form av byteshandel i tingssalen. En förälder kan få ensam vårdnad mot att den andre föräldern får ett omfattande umgänge eller så kan det bli fortsatt gemensam vårdnad och att föräldern som vi föreslagit ej skulle få vara vårdnadshavare, har fått acceptara ett mindre omfattande umgänge än vad den personen önskat.

Jag vet att VBU-processer är tvistemål, men jag menar att man inte kan likställa dessa tvistemål med mål som rör dispyter rörande materiella frågor som pengar och andra tillgångar, där förlikningar och kompromisser bör vara det gängse arbetssättet. Trots att lagstiftning och barnkonventionen är tydlig om att frågor och beslut som rör barn alltid ska hanteras utifrån vad som blir bäst för barnen, har nu VBU-processer börjat hanteras på liknande sätt som tvister rörande ekonomiska frågor.

Jag tror att det kan vara många bakomliggande orsaker att det blivit på detta sätt, men om jag bortser från den frågan är det enligt min mening en olycklig utveckling där man förbiser barnen och deras bästa.

Utifrån den här utveckling är jag både förvånad och bestört över att Barnombudsmannens treåriga uppdrag om ett kunskapslyft bland myndigheter angående barnkonventionen inte inberäknar domstolsverket.

 

Lennart Kvarnström

Familjerättssekreterare, Skellefteå kommun