Utredning om faderskap/föräldraskap

20 mars, 2017

Regeringen har beslutat att utreda frågan om modernare regler för faderskap och föräldraskap. Utredningen har föregåtts av ett projekt inom SKL i samarbete med Skatteverket som arbetat sedan 2013 med att se över hur man kan förenkla och digitalisera faderskaps och föräldraskapsbekräftelse. Projektledarna deltog på familjerättsdagarna i Örebro 2015, och deltagare på seminariet hade möjlighet att ge förslag på förbättringar till systemet. Återstår att se om förslagen från fältet ger återskall i framtida lagförändringar. Läs mer om utredningen och projektet nedan. 

Regeringens pressmeddelande

Information från SKL