Remissvar Ds 2017:2

10 april, 2017

Nu kan du läsa det remissvar FSR lämnat till Socialdepartementet gällande promemorian Ds 2017:2  "Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar".  Logga in och läs texten här!