Material från familjerättsdagarna

18 april, 2017

Materialet från Familjerättsdagarna i Uppsala finns att hämta på http://www.sfsr.se/familjerattsdagarna-2017/ 

Där finns också årsmöteshandlingar och information om familjerättspriset.

Har du inte lämnat din utvärdering går det bra att göra det här!