FSR på AFCC´s konferens i Boston

8 juni, 2017

 

Mellan 1 och 3 juni har Anna-Lina Megitt och Anna Ekman från FSR´s styrelse deltagit på AFCC´s konferens i Boston. AFCC´s är en internationell organisation, baserad i Nordamerika som samlar professionella från olika delar av det familjerättsliga området, såsom medlare, advokater, forskare, domare, psykologer m fl.

Konferensen är liksom våra egna familjerättsdagar uppdelade i gemensamma föreläsningar och ett stort antal valbara seminarier. I år lockade konferensen ca 1200 deltagare från hela världen. Från Sverige deltog även Marianne Gabrielsson och Linnea Bruno från Allmänna Barnhuset som berättade om arbetet med samverkansteam, samt Malin Bergström och Emma Fransson från Karolinska Institutet om växelvis boende.

Vi hade förmånen att få ta del av ett stort antal föreläsningar på många olika områden t ex arbetet med on line-tjänster för separerade föräldrar, Haagkonventionen, alternativt arbete med parenting plan (ung. medling), skilsmässor i judisk kontext samt mycket mer. Psykolog Robin Deutch som flera känner till genom hennes föreläsningar och handledningar i Sverige höll en mycket uppskattad föreläsning om de lärdomar hon och hennes kollegor har dragit av arbetet med familjer med hög konfliktnivå.

Framför allt fick vi upp ögonen för de möjligheter som on-line-tjänster kan innebära för familjer som behöver familjerättsligt stöd. Vi fick se exempel från England/Wales och Nederländerna om hur man byggt upp digitala plattformar som är lättillgängliga och erbjuder allt från korrekt information, vad man behöver tänka på inför en separation, hjälp med ekonomiska beräkningar och även chatt och videokonferens med medlare. Arbetet är fortfarande under uppbyggnad, men av det som kunde visas så ser vi stora möjligheter.

Idag, lördag, efter att konferensen precis har avslutats reser vi med tåg utmed havet mot New York. Intrycken är många och än så länge något osorterade, men vi återkommer med fylligare rapporter om vad vi tagit del av.

    Boston       afcc