MFoF - Stöd för vårdnadsutredningar med skyddade personuppgifter

28 augusti, 2017

MFoF har samlat vad som gäller för upplysningar och utredningar om vårdnad, boende och umgänge när någon har skyddade personuppgifter.

I ärenden där barnet eller någon av föräldrarna har skyddade personuppgifter kan varje moment i handläggningen vara avgörande för en eller flera personers säkerhet.

Läs mer på MFoF´s hemsida där du också kan ladda ner "MFoF informerar 2017:1"