Familjerättspriset

20 november, 2017

Snart kommer vi att skicka ut inbjudan med program till familjerättsdagarna som kommer vara i Helsingborg den 22-23 mars 2018.

Under familjerättsdagarna kommer även Familjerättspriset att delas ut, och vi tar tacksamt emot nomineringar. Skicka gärna förslag med en kort motivering till oss. Pristagaren behöver inte vara medlem i föreningen men ska ha gjort något som bidragit till att familjerättssocionomernas arbete med vårdnad/umgänges/boendefrågor, adoptioner, faderskap eller annat familjerättsligt arbete har utvecklats. Vi är tacksamma för förslag per mail till joakim@sfsr.se

Det börjar också bli dags att betala in medlemsavgiftgen för 2018, och vi har nya inbetalningsrutiner för detta.

Gör din anmälan som medlem för 2018 här!