Kallelse till årsmöte 22 mars 2018

20 december, 2017

Styrelsen i FSR bjuder härmed in våra medlemmar till årsmöte 2018

Årsmötet kommer att äga rum i Helsingborg på Helsingborg Arena kl. 13.45 den 22 mars 2018 i samband med familjerättsdagarna. Dagordning och årmöteshandlingar kommer att finnas här på hemsidan.

Vi vill också påminna om att det är dags att betala in medlemsavgiften för 2018. Den betalas genom att fylla i detta formulär.

Under familjerättsdagarna i Helsingborg kommer även Familjerättspriset att delas ut, och vi tar fortfarande tacksamt emot nomineringar. Skicka gärna förslag med en kort motivering till oss. Pristagaren behöver inte vara medlem i föreningen men ska ha gjort något som bidragit till att familjerättssocionomernas arbete med vårdnad/umgänges/boendefrågor, adoptioner, faderskap eller annat familjerättsligt arbete har utvecklats. Vi är tacksamma för förslag per mail till styrelsen@sfsr.se