BiFF och Hanna & Theo - Rädda Barnens utbildningar

16 april, 2018

Här kommer inbjudan till höstens utbildningar i BiFF samt Hanna & Theo den 20 och 21 september som arrangeras av Rädda Barnen

 BiFF - Inbjudan

Hanna & Theo - Inbjudan

Hanna och Theo finns nu att beställa från Rädda Barnens webshop https://raddabarnen.fruolsson.se/hanna-och-theo.html.

Sedan tidigare finns även vår bok Ett fredat rum – Att arbeta med barn och föräldrar i högintensiva familjerättsliga konflikter https://raddabarnen.fruolsson.se/ett-fredat-rum-att-arbeta-med-barn-och-foraldrar-i-hogintensiva-familjerattsliga-konflikter.html . Den är gratis, enbart fraktkostnad.

 

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Påminnelse om webbföreläsning på ämnet "Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?" - Nu finns även möjlighet att delta på plats

8 September, 2020

Styrelsen för FSR påminner om vår heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en …

Styrelsen har inlämnat remissvar till MFOF gällande Ursprungssökning

5 July, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter till MFOF på en kommande webbaserad Guide för ursprungssökning. …

Anmälan öppnar för en föreläsning med rubriken: Barn som tar avstånd från en förälder, när är det berättigat och när är det alienation?

28 May, 2020

Styrelsen för FSR bjuder in till en heldagsföreläsning med ett internationellt och evidensbaserat perspektiv på barns avståndstagande från en förälder efter …

Grundkurser i samarbetssamtal hösten 2020

10 May, 2020

FSR arrangerar nya grundkurser i samarbetssamtal under höstren 2020. Kursledare blir Bernt Wahlsten. …

Västerås familjerätt redovisar för sin föreläsningsdag med ekonomiskt bidrag från FSR

30 April, 2020

Västerås familjerätt beviljades ekonomiskt bidrag för att anordna en föreläsningsdag med Anna Norlén, se deras sammanfatning från dagen nedan. …

Nyhetsarkiv »