BiFF och Hanna & Theo - Rädda Barnens utbildningar

16 april, 2018

Här kommer inbjudan till höstens utbildningar i BiFF samt Hanna & Theo den 20 och 21 september som arrangeras av Rädda Barnen

 BiFF - Inbjudan

Hanna & Theo - Inbjudan

Hanna och Theo finns nu att beställa från Rädda Barnens webshop https://raddabarnen.fruolsson.se/hanna-och-theo.html.

Sedan tidigare finns även vår bok Ett fredat rum – Att arbeta med barn och föräldrar i högintensiva familjerättsliga konflikter https://raddabarnen.fruolsson.se/ett-fredat-rum-att-arbeta-med-barn-och-foraldrar-i-hogintensiva-familjerattsliga-konflikter.html . Den är gratis, enbart fraktkostnad.

 

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning

8 June, 2021

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning Kantar Sifo genomför just nu en intervjuundersökning bland barn och vuxna i …

Material från Familjerättsdagen 2021

30 March, 2021

Här hittar du information från Familjerättsdagen 2021 och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Styrelsen har lämnat remissvar på DS 2020:16

17 November, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter på departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 2020:16) Se FSR's remissvar …

Material från Michael Sainis föreläsning 15/10 (2020)

29 October, 2020

Här finns som utlovat Michaels Sainis presentation och filmer från föreläsningen "När barn tvingas välja bort en förälder":

FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 October, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. …

Nyhetsarkiv »