Information från MFoF om nya adoptionsregler

12 september, 2018

 

Information om nya adoptionsregler från och med 1 september 2018

Nya adoptionsregler trädde i kraft 1 september 2018. Två viktiga syften med det nya regelverket är att barnets bästa ska få större genomslag i adoptionsprocessen och att sambor ska få adoptera på samma sätt som gifta par. Sammanfattningsvis anpassas regelverket för att det bättre ska spegla samhället som det ser ut i dag.

Läs mer här!